Anläggningsarbete tomt och trädgård

Godkänt ROT-avdrag 2014: JA (ibland)

Ungefärligt pris: Beror helt på jobbet – från 1 000 kr till flera hundra tusen kronor.

Uppskattad besparing med ROT: Varierar beroende på arbetet, från 1 000 kr till 50 000 kr

Fakta: Vissa anläggningsarbeten som sker på din tomt kan vara berättigade till ROT-avdrag 2014, dock inte de flesta. För att arbetet ska vara ROT-avdragsgillt krävs normalt att arbetet som utförs är direkt kopplat till bostaden. Det gäller då till exempel om du ska borra för bergvärme, eller anlägga en avloppsanläggning, eller dra in vatten till ditt hus, eller dränera runt husgrunden.

Däremot omfattas inte exempelvis trädgårdsarbeten av ROT-avdraget. Om du är osäker på om det arbete du planerar kan kopplas till bostaden och är ROT-avdragsgillt, så se på listan över arbeten som är godkända för ROT-avdrag.

Markentreprenörer som kan ROT-avdraget: Ta alltid in flera offerter för att försäkra dig om bästa pris. De flesta föredrag tillämpar ROT-avdraget automatiskt, men pris och kvalitet kan ändå skilja sig mycket. För att välja offerter på bästa sätt kan du använd dig av Markproffs.se, en gratistjänst med en mängd entreprenörer. Detta gäller så klart även om arbetet inte är ROT-berättigande – då blir det ännu viktigare att pressa priset med rätt entreprenör.

Undantag: Ett flertal undantag finnes, som framgår ovan. Om du är osäker om ROT-avdraget gäller, se på listan över godkända arbeten.

Urval av andra ROT-avdragsarbeten: Betongplatta (husgrund)| Dränering | Bergvärme