Bergvärme (installation och borrning)

Godkänt ROT-avdrag 2014: JA

Ungefärligt pris: 80 000 kr – 150 000 kr

Uppskattad besparing med ROT: 14 000 kr – 30 000 kr

Fakta: Bergvärme har flera fördelar: det är ekologiskt sunt (vanligtvis), billigt i drift, och räcker länge. Olyckligtvis så är initialkostnaden rätt hög, vilket gör att många tvekar. Detta trots att man i längden kommer att tjäna in denna initialkostnad med råge.

En av de större kostnaderna för att installera bergvärme är själva borrningen, och denna liksom andra arbetskostnader omfattas av ROT-avdraget. Det kan variera beroende på omständigheter, men i allmänhet brukar arbetskostnaden, den avdragsgilla delen, uppgå till ungefär 30 procent av totalkostnaden för bergvärmeinstallation. Försäkra dig om att ROT-avdraget är inräknat när du tar in offerter för bergvärmeinstallation.

Bergvärmefirmor som kan ROT-reglerna: Med hjälp av Bergvärme-Info, som varit aktiva sedan 2006, kan du få fem gratis offerter på din bergvärme.

Undantag: Inga undantag, standardreglerna för ROT-avdrag gäller.

Liknande ROT-avdragsgilla tjänster: Jordvärme| Luft/vatten-värme | Sjövärme | Värmepump