Betongplatta (platta på mark)

Godkänt ROT-avdrag 2014: JA (med vissa undantag)

Ungefärligt pris: 60 000 kr – 140 000 kr

Uppskattad besparing med ROT: 20 000 kr – 50 000 kr

Fakta: Att lägga en grundplatta eller betongplatta omfattas vanligtvis, men inte alltid, av ROT-avdraget. Då det är något som kostar en hel del lönar det sig att försäkra sig om att ens betongplatta (också kallat “platta på mark”) verkligen omfattas av ROT-avdraget, för att något hålla kostnaderna nere. Generellt gäller att du inte får göra avdrag för din betongplatta om du bygger nytt hus, men du får göra det om plattan är till för ett befintligt hus som du bygger om eller renoverar.

Det är arbetskostnaden för att lägga en betongplatta som påverkas av ROT-avdraget, och här skiljer sig olika företag i hur de tar betalt. Det finns företag som tar betalt beroende på hur stor plattan ska vara (c:a 1400-2000 kronor/m2), per timme (c:a 400-550 kronor/timme), och de som erbjuder ett fast pris. Försäkra dig alltid om att det klart och tydligt framgår vad som är ROT-avdragsgillt på faktura och offert.

Mark- och byggföretag kan ROT-avdraget: Det finns sajter som samlar in flera olika företag, så att man i lugn och ro kan studera olika erbjudanden. Hos Markproffs.se kan du gratis begära in offerter från en mängd olika företag.

Undantag: För att du ska kunna utnyttja ROT-avdraget för betongplatta så får ditt hus inte vara mindre än fem år gammalt. ROT-avdraget kan bara användas om husgrunden eller betongplattan ska användas antingen som tillbyggnad till ditt existerande hus, eller om merparten av stommen kommer att behållas. I annat fall så räknas det som nybygge, och då gäller inte ROT-avdraget.

Liknande ROT-avdragsarbeten: Dränering | Fönster | Bergvärmepump