Bostadsrätt (lägenhet)

Är arbete i bostadsrätt godkänt ROT-avdrag 2014: JA (med vissa undantag)

Ungefärligt pris: Beror helt på jobbet – från 1 000 kr till hundratusentals kronor.

Uppskattad besparing med ROT: Varierar beroende på arbetet, från 1 000 kr till 50 000 kr

Fakta: ROT-avdraget gäller för arbeten på din bostadsrätt, så länge arbetet sker inne i bostadsrätten. För utvändiga arbeten är det föreningen som har ansvaret. Golvbyten, köksrenoveringar, tapetseringar och liknande är därför avdragsgilla, men däremot inte arbeten på fönster och ytterdörrar.

Hantverkare som kan ROT-avdraget: Välj aldrig första bästa hantverkare för arbeten på din bostadsrätt, utan ta in offerter från flera, och försäkra dig om att de följer och förstår ROT-avdraget. Det finns en mängd olika arbeten som kan behöva utföras i en bostadsrätt, och du kan utan kostnad använda dig av en av dessa webbsajter för att ta in offerter från olika hantverkare:

Undantag: När det gäller bostadsrätter måste man komma ihåg att det bara är invändiga arbeten som räknas för ROT-avdraget. Vad gäller fasaden och annat utanför, så är det bostadsrättsföreningen som står för ansvaret. Du kan därför inte få avdrag för arbeten på fönster och dörrar.

I en hyresrätt gäller inte ROT-avdraget.

Urval av andra ROT-avdragsarbeten: Badrumsfirmor | Snickare | Fönsterfirma | Målare