Dränering (husdränering)

Är en dränering runt grunden godkänt ROT-avdrag 2014: JA

Ungefärligt pris: 50 000 kr – 100 000 kr

Uppskattad besparing med ROT: 15 000 kr – 40 000 kr

Fakta: Dräneringsarbeten på hus är avdragsgilla via ROT-avdraget, och är också ett av de vanligare husarbetena. ROT-avdraget hjälper mycket till att hålla priset nere, då en stor del av kostnaden för dräneringsarbeten är för arbetet, och inte materialet. Att skjuta upp eller undvika dräneringsarbeten kan leda till stora problem.

Dräneringsarbeten består av flera olika moment, som alla täcks av ROT-avdraget. Vad gäller dräneringsarbeten för sommarstugor, så omfattas dessa också av ROT-avdraget, om du står som ägare till sommarstugan; för mer information om vad som gäller för sommarstugor och ROT-avdrag, se närmare under rubriken fritidshus.

Hitta dräneringsföretag: Det är viktigt att dräneringsarbeten utförs väl, även jämfört med andra bostadsarbeten, så kolla referenserna för de företag du funderar på att anlita. För att få bästa pris gäller också att företaget använder sig av ROT-avdraget korrekt; här kan du gratis ta in olika offerter för dräneringsarbeten, för att enkelt jämföra och hitta det alternativ som passar dig bäst.

Undantag: Dräneringsarbeten skiljer sig från flera andra ROT-avdragsgilla arbeten i och med att det inte alltid sker direkt i/på bostaden, utan på tomten. Då dräneringsarbeten ändå är direkt kopplade till bostaden så gäller ROT-avdraget.

Liknande ROT-tjänster: Tomt och trädgård | Altan | Hela listan