Fönster (byta, montera, renovera)

Är fönsterbyte godkänt ROT-avdrag 2014: JA (med få undantag)

Ungefärligt pris: 1 500 – 8 000 kr (per fönster)

Uppskattad besparing med ROT: 500 kr – 2 000 kr (per fönster)

Fakta: Kostnaden för att byta fönster varierar kraftigt, beroende på vilken typ av fönster du vill ha, och hur många. ROT-avdraget täcker då enbart arbetskostnaden, och inte kostnaden för material. Det innebär att ju dyrare fönstren är, desto mindre skillnad kommer ROT-avdraget att göra.

Slutkostnaden för att byta eller renovera fönster kan alltså variera kraftigt, och det är därför extra viktigt att man tar in flera offerter, både för att få bästa möjliga pris, och försäkra sig om att de hantverkare man anlitar är seriösa, använder sig av ROT-avdraget, och gör ett bra jobb.

ROT täcker alla sorters fönster, även takfönster eller andra specialfönster.

Fönsterfirmor som kan ROT-reglerna: ROT-avdraget ska normalt skötas av det företag du anlitar, och det ska helst framgå på offert och faktura vad som omfattas av ROT och vad som inte gör det. Via Fönsterproffs.se kan du utan kostnad ta in offerter för allt som har med fönsterarbeten att göra.

Undantag: För arbeten i en bostadsrätt så gäller ROT-avdraget bara för arbeten som sker invändigt; fasad/ytterdörr/fasadarbeten omfattas därmed inte av ROT, då detta är bostadsrättsföreningens ansvar. För hus som du bor i och äger så gäller dock ROT-avdraget även för utvändiga arbeten.

Liknande ROT-tjänster: Renovera badrum | Fritidshus