Fritidshus och sommarstuga

Är arbeten i fritidshus godkänt ROT-avdrag 2014: JA (med vissa undantag)

Ungefärligt pris: Beror helt på jobbet – från 1 000 kr till flera miljoner.

Uppskattad besparing med ROT: Varierar också, från 1 000 kr till 50 000 kr

Fakta: För att kunna utnyttja ROT-avdraget för arbeten på ditt sommar- eller fritidshus så krävs dels att du äger huset i fråga, och dels att du använder det. Reglerna för ROT gäller då på samma sätt som för din vanliga bostad. ROT-avdraget gäller även om du är delägare av huset i fråga, till exempel med make/maka eller sambo.

Byggfirmor som kan ROT-avdraget: Försäkra dig om att de hantverkare du anlitar tillämpar ROT-avdraget korrekt, och tydligt anger vad som omfattas av ROT på offert och faktura. Du kan använda www.proffsbyggare.se för att hitta seriösa hantverkare från hela landet och jämföra deras priser. Tjänsten är kostnadsfri och fungerar via både dator och mobiltelefon/surfplatta.

Undantag: ROT-avdraget gäller likadant för fritidshus som för din reguljära bostad; se listan över godkända avdrag för detaljer.

Urval av andra ROT-avdragsarbeten: Husdränering | Bostadsrätt | Bergvärme