Isolering och tilläggsisolering

Är isolering godkänt ROT-avdrag 2014: JA

Ungefärligt pris: 20 000 kr – 100 000 kr

Uppskattad besparing med ROT: 10 000 kr – 50 000 kr (varierar mycket beroende på isoleringens omfattning).

Fakta: Isoleringsarbeten genomförs med fördel i samband med dräneringar, då en del av arbetet är likartat, och båda arbetena är generellt ROT-avdragsgilla. Att isolera sin bostad är också något som kan leda till kostnadsbesparingar i längden, på grund av minskade uppvärmningskostnader. Beroende på hur välisolerad ens bostad är kan dessa besparingar uppgå till så mycket som 50%.

Det finns flera olika typer av isoleringsarbete; från pordrän och isordrän, till att isolera vinden, då mycket av värmen försvinner den vägen.

Seriösa byggfirmor som utför isoleringsarbeten: Ta in offerter för isoleringsarbeten från olika företag. Gäller det t.ex. en isolering av husgrund kan gratiswebbtjänsten Markproffs vara en bra start, kom igång här.

Undantag: De allmänna reglerna för ROT gäller.

Liknande ROT-avdragsarbeten: Platta på mark | Husgrund | ROT i sommarstuga