Jordvärme

Är jordvärme (markvärme) godkänt ROT-avdrag 2014: JA

Ungefärligt pris: 60 000 kr – 110 000 kr

Uppskattad besparing med ROT: 10 000 kr – 22 000 kr

Fakta: Installering av jordvärme innebär att mycket av tomten grävs upp. Vanligtvis är tomtarbeten inte avdragsgilla via ROT, men då jordvärme räknas som bostadsarbete, så omfattas det av reglerna för ROT. Jordvärme fungerar så att man lägger ut en värmeledande ledning under jord, som värms upp och på så sätt värmer ens bostad.

Kostnaden för pump och annat material är inte avdragsgillt via ROT; detta omfattar enbart arbetskostnaden. Vanligtvis anlitar man samma företag både för grävarbete och införskaffande av pump, men det finns undantag. Dock så förenklar det betydligt att låta ett och samma företag sköta grävande, införskaffande av pump och installation.

Jordvärmeinstallatörer som kan ROT-reglerna: Bergvärme-Info har sedan 2006 samlat många företag som sysslar med jordvärme. Där kan du utan kostnad få offerter, inte bara för jordvärme utan även bergvärme och andra sorters värmepumpar. Gå dit nu!

Undantag: I allmänhet får man inte göra ROT-avdrag på arbeten som sker på tomten. Jordvärme är dock ett av undantagen, då det räknas som att det är kopplat direkt till bostaden.

Liknande ROT-avdragsgilla tjänster: Bergvärme | Isolering