Luft/vatten-värmepump

Är installation av luft/vatten-värmepump godkänt ROT-avdrag 2014: JA

Cirkapris: 50 000 kr – 80 000 kr

Uppskattad besparing med ROT: 8 000 kr – 16 000 kr

Fakta: Du är berättigad till ROT-avdrag om du installerar en luft/vatten-värmepump, både vad gäller montering och inkoppling till husets värmesystem. Dock så är inte kostnaden för själva pumpen avdragsgill, vilket oftast är den största kostnaden när man skaffar eller byter en luft/vatten-värmepump.

Även om det är dyrt att skaffa och installera en luft/vatten-värmepump, så är det generellt sätt betydligt billigare än alternativ som jord- och bergvärme. Detta trots att en större del av kostnaden för jord- och bergvärme ofta består av arbetskostnad, och därmed är ROT-avdragsgill.

Luft/vatten-värmepumpsinstallatörer: Du kan gratis begära in offerter från olika luft/vatten-värmepumpsinstallatörer via denna kostnadsfria tjänst: Bergvärme-Info

Undantag: Standardreglerna för ROT-avdrag gäller.

Andra ROT-avdragsgilla typer av värmepumpar: Bergvärme | Jordvärme