Sjövärme (grävning och installation)

Är sjövärme ett godkänt ROT-avdrag 2014: JA

Ungefärligt pris: 75 000 kr – 140 000 kr

Uppskattad besparing med ROT: 12 000 kr – 25 000 kr

Fakta: Sjövärme är rätt ovanligt, då många inte har möjlighet att skaffa sig det. Den som har tillgång till sjö eller annat vatten kan dock ordna det, och installationen är ROT-avdragsgill.

Sjövärme går till så att en slang leds genom sjö eller liknande, och på så sätt samlar upp värme, som leds in i huset. Det är arbetskostnaden, och inte pump eller ledningar, som är avdragsgilla, och detta brukar sluta på ungefär 30% av totalkostnaden.

Installatörer som kan ROT-reglerna: Bergvärme-Info har sedan 2006 tillhandahållit gratis offerter för sjövärme och andra typer av uppvärmning (bergvärme, jordvärme och så vidare).

Undantag: ROT-avdraget gäller i allmänhet inte för tomtarbeten, men sjövärme är ett av undantagen, då det är kopplat direkt till bostaden. De vanliga ROT-reglerna gäller alltså.

Liknande ROT-avdragsgilla tjänster: Bergvärme | Jordvärme | Luft/vatten-värmepumpar