Tak (takomläggning, reparation, nytt tak)

Är läggning av tak ett godkänt ROT-avdrag 2014: JA

Ungefärligt pris: 25 000 kr – 80 000 kr

Uppskattad besparing med ROT: 8 000 kr – 20 000 kr

Fakta: Takarbete är något som man måste genomföra med viss regelbundet, och lyckligtvis omfattas dessa arbeten av ROT-avdraget, oavsett hur stora eller små de är.

Att arbeta på tak är alltid riskabelt, och det är därför klokt att alltid anlita fackmän för jobbet. ROT-avdraget täcker också enbart arbetskostnaden, och inte kostnaden för material, som tegelpannor och liknande. Då materialkostnaden vanligtvis är den största kostnadspunkten för takarbete, så tjänar man heller inte så mycket på att utföra det själv.

Hitta takläggare som kan ROT-reglerna: Hos Takläggare.se, som varit verksamma sedan 2008, kan du helt utan kostnad begära in offerter på olika takarbeten från flera hundra takföretag runtom i Sverige.

Undantag: Så länge som den byggnad takarbetet gäller sitter ihop med huvudbyggnaden, som exempelvis garage, så gäller ROT-avdraget på gängse sätt. Är däremot byggnaden fristående, så kan du inte använda ROT för att minska kostnaderna.

Liknande ROT-tjänster: Sätta in nya fönster | Tilläggsisolering